Previous slide
Next slide

ประชาสัมพันธ์

  • ข่าวทั้งหมด
  • รับสมัครนักศึกษา
  • ทุนการศึกษา
  • ข่าวคณะ
  • รับสมัครงาน
  • กิจกรรม Workshop

สจล. ร่วมกับคาร์กิลล์สยาม จำกัด จัดงาน workshop ที่ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ สำหรับนักศึกษา สจล. ที่ควรทราบ รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา สจล. ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทุนนี้สำหรับ น้องๆ ปี 1 รหัส 67 เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ครั้งแรกกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 67) ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับสมัคร​ทุน ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2567

ขณะนี้ทางสโมสรได้ทำการเปิดให้มีการจัดตั้งชุมนุมภายใต้สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 – 25 กรกฎาคม 2567 (วันสุดท้ายฟอร์มเปิดถึงเวลา 22:00 น. เท่านั้น)

เปิดรับสมัครทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาในเทอม 1/67 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับมอบการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ พร้อมสาธิตแปรรูปเนื้อหมูโอเมก้า 3 เพื่อเพิ่มมูลค่า

วิดีโอแนะนำคณะ

สจล. จับมือกับมูลนิธิพระดาบส

หลักสูตร

Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Facebook เศรษฐศาสตร์และธุรกิจฯ

Facebook นิเทศศาสตร์เกษตร

Facebook เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

อัตลักษณ์ สจล.

ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน​

Scroll to Top