กิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 วันที่ 17-29 มิ.ย. 2567 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน : คลิกที่นี่ 
Scroll to Top