AgriTech KM System Rotating Header Image

Pteriony.

ปลาแซลมอน

Salmon – -  ปลาแซลมอน

วงจรชีวิตของปลาแซลมอน

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Actinopterygii

Family : Salmonidae

สายพันธุ์ของปลาแซลมอน

สายพันธุ์ปลาแซลมอน

ปลาแซลมอนมีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ดังนี้

1. Chinook Salmon มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจุดสีดำตามบริเวณ สีข้างด้านบน และหาง จะโตเต็มที่เมื่ออายุได้ 4 ปี

2. Sockeye Salmon เป็นปลาแซลมอนชนิดที่มีรสชาติอร่อยที่สุด และราคาแพงที่สุดขนาด ไม่ใหญ่มาก

3. Pink Salmon ลักษณะที่โดดเด่นคือ จะมีกระดูกสันหลังที่โค้งงอมากกว่าแซลมอนชนิดอื่นและมีขนาดเล็กมีอายุเพียง 2 ปี

4. Chum Salmon คล้าย Pink Salmon แต่ขนาดจะใหญ่กว่ามีลักษณะเหมือนกับสุนัขฟันมีขนาดใหญ่ใช้ขับไล่ตัวผู้ตัวอื่นในการหาคู่

5. Coho Salmon มีขนาดปานกลาง และลักษณะจะคล้ายกับปลา Chinook Salmon แต่จะมีขนาดเล็กกว่าผิวมีสีเงิน สีเงินนี้จะดึงดูดให้มัน เป็นเหยื่อของปลา anglers


วงจรชีวิตของปลาแซลมอน

ระยะที่ 1  ไข่  (Eggs)

ระยะที่ 1  ไข่  (Eggs)
วงจรชีวิตเริ่มต้นที่ปลาแซลมอนตัวเมีย  ไปวางไข่ไว้ที่ก้อนกรวดในแหล่งน้ำจืด โดยมันจะใช้หางขุดก้อนกรวดเป็นหลุมเพื่อที่จะวางไข่ลงในนั้น ส่วนปลาแซลมอนตัวผู้จะคอยอยู่ข้างๆตัวเมียเสมอ เพื่อคอยระวังอันตรายและเมื่อมีการปฏิสนธิไข่ พวกมันจะทำรังสำหรับวางไข่เป็นจำนวนมาก ปลาแซลมอนตัวเมียจะวางไข่ทีละ 2,000 ถึง 10,000 ฟอง แล้วแต่สายพันธุ์ ไข่จะฟักออกเป็นตัวภายหลังวางไข่เป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือน

ระยะที่ 2  ตัวอ่อน (Alevin)

ระยะที่ 2 ตัวอ่อน (alevin)
ปลาที่เพิ่งฟักออกจากไข่จะเรียกว่า “ตัวอ่อน” (alevin) ตัวอ่อนของแซลมอนไม่สามารถว่ายน้ำได้ ทำได้แค่เพียงใช้หางสะบัดเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆลูกรังที่มันอยู่เท่านั้น ตัวอ่อนที่เพิ่งฟักออกมานั้นจะมีความยาวเพียงแค่หนึ่งนิ้วครึ่ง นอกจากนั้นแต่ละตัวยังจะมีถุงไข่ติดอยู่ด้วย

ระยะที่ 3  ลูกอ่อน  (Fry)

ระยะที่ 3 ลูกอ่อน
เมื่อตัวอ่อนได้รับอาหารจากถุงไข่ทำให้มันมองดูคล้ายปลาแซลมอนตัวเล็กๆ ระยะนี้จะเรียกว่า “ลูกอ่อน”  (Fry) ระยะเวลาของการเป็นลูกอ่อนนี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สายพันธุ์   Chinook หรือ King salmon เริ่มว่ายน้ำกลับสู่ทะเลแล้ว  ในขณะที่ Coho หรือ Silver salmon จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งน้ำจืดนานเป็นปีก่อนที่จะว่ายกลับทะเล มีปลาแซลมอนบางตัวใช้ชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำจืดที่มันเกิดเป็นเวลานานกว่า 3 ปี จึงว่ายลงไปสู่ทะเล

ระยะที่ 4  Smolt

ระยะที่ 4 smolt
ปลาแซลมอนที่อยู่ในระยะนี้จะเป็นลูกปลาแซลมอนในวัยที่จะออกจากแหล่งน้ำจืดและมุ่งสู่ทะเล โดยมากแล้วจะเป็นปลาที่มีอายุประมาณ 2 ปี ความยาวมากกว่า 5 นิ้ว ปลาแซลมอนในระยะนี้จะมีลำตัวออกสีเงิน ปลาแซลมอนในระยะนี้จะใช้เวลาส่วนมากอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่น้ำจืดและน้ำเค็มต่อกัน

ในขณะที่มันกำลังปรับตัวเข้าสู่น้ำเค็ม บริเวณปากแม่น้ำนี้มีความสำคัญต่อปลาแซลมอนมากเนื่องจากว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต

ระยะที่ 5  ตัวเต็มวัย  (Adult salmon)

ระยะที่ 5 ตัวเต็มวัย
ปลาแซลมอนจะถือว่าเป็นตัวเต็มวัยก็ต่อเมื่อมันกลับสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกมันจะใช้เวลาอยู่ในท้องทะเลตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี  อาหารของปลาแซลมอนก็ได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก และปลาตัวเล็กๆ  ปลาแซลมอนจะอยู่ในท้องทะเลห่างจากแหล่งน้ำจืดที่มันเกิดเป็นระยะทางกว่า 2,000 ไมล์ และเมื่อมันโตเต็มที่มันก็จะว่ายกลับไปสู่แหล่งน้ำจืดอีกครั้งเพื่อที่จะวางไข่

ระยะที่ 6  วางไข่  (Spawning)

ระยะที่ 6 วางไข่

เมื่อปลาแซลมอนว่ายไปสู่แหล่งน้ำจืดเพื่อที่จะวางไข่ มันจะหยุดกินอาหาร และมันจะตายภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่วางไข่เรียบร้อยแล้ว ปลาแซลมอนที่ตายไปก็จะกลายเป็นสารอาหารอยู่ในแหล่งน้ำจืดต่อไป