AgriTech KM System Rotating Header Image

52040607.

ปลิงทะเล

                                     
                                             ดาวเปราะ                                          เม่นทะเล

- ปลิงทะเลอาศัยอยู่ในเขตแนวชายฝั่ง  ดำรงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินทั้งหมด (หากินอยู่บนพื้นท้องทะเล)  มีการแพร่กระจายได้ทุกๆ ความลึก  สามารถที่จะปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ได้หลายแบบ  เช่น  ในแนวประการัง, หาดทราย, หาดหิน, แนวสาหร่าย  และแหล่งหญ้าทะเล

                                  
                                ปลิงทะเลในแนวหญ้าทะเล                ปลิงทะเลในแนวปะการัง

- ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว ผิวลำตัวมีทั้งหนา บาง แล้วแต่ชนิด  ปลายลำตัวด้านหนึ่งเป็นปากและอีกด้านหนึ่งเป็นทวาร  รอบๆ ปากมีหนวด  10-30 เส้น ทำหน้าที่จับอาหารเข้าสู่ปาก
- โดยทั่วๆ ไปมักจะนอนอยู่นิ่งๆ  อยู่กับที่  หรือถ้าต้องการเคลื่อนที่ก็จะใช้เท้าท่อ (tube feet) เป็นตัวขยับเดิน 
- ในผนังลำตัวมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนา  และมีแผ่นหินปูนขนาดเล็กที่เรียกว่า สปิคุล (spicules)  ฝังตัวอยู่ในชั้นผนังกล้ามเนื้อ
- แยกเป็นเพศผู้และเพศเมีย  จับคู่ผสมพันธุ์  โดยตัวผู้และตัวเมียจะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันในน้ำทะเล

                              
                                          แสดงลักษณะภายนอกของปลิงทะเล

                              

                                    แสดงอวัยวะภายในของปลิงทะเล

ชื่อขำๆ…ของปลิงทะเลในแต่ละท้องถิ่น
    – ระยอง  เรียกปลิงดำ (มี 2 ชนิดคือ  ปลิงดำตัวนิ่มและปลิงดำตัวแข็ง) ว่า “ตัวทาก” หรือ “ทากทะเล”  เหตุเพราะ หน้าตาเหมือนตัวทากที่อยู่ในป่า  จึงเรียกเช่นนั้น
    – กระบี่ เรียกปลิงดำตัวนิ่มว่า “ดอเทศ” และเรียกปลิงดำตัวแข็งว่า “ดอไทย” เหตุเพราะ ปลิงดำตัวนิ่มมีขนาดใหญ่กว่าปลิงดำตัวแข็งเลยเรียกเช่นนั้น

                                     
                                   ปลิงดำตัวแข็ง “ดอไทย”                    ปลิงดำตัวนิ่ม “ดอเทศ”

ปลิงทะเล…สัตว์เทศบาลประจำท้องทะเล

- ปลิงทะเลเป็นสัตว์ที่เกินเศษซากเป็นอาหาร  โดยเวลากินจะกินทรายที่มีเศษซากอินทรียสารปะปนอยู่  ระบบย่อยอาหารของมันจะย่อยทั้งทรายและอาหารของมันไปพร้อมกัน  จากนั้นจะเลือกดูดซึมสารอาหารที่มันต้องการ  สุดท้ายปลิงทะเลจะถ่ายมูลที่เป็นทรายที่ถูกคัดเลือกเศษซากไปแล้ว  พูดง่ายๆ ว่า  ทรายที่ผ่านกระบวนการย่อยอาหารของปลิงทะเลหรือทรายที่ปลิงทะเลถ่ายออกมา  จะสะอาดกว่าทรายที่ปลิงทะเลกินเข้าไปนั่นเอง   ดังนั้นท้องทะเลไหนมีปลิงทะเลอยู่มาก  ที่นั่นก็จะมีทรายที่ขาวสะอาดกว่าที่อื่นๆ

                                    
                                 ปลิงทะเลกำลังถ่ายมูลทราย                มูลทรายของปลิงทะเล

ปลิงทะเล…ไม่ได้มีแต่น่าเกลียด  สวยๆ ก็มี
    – หลายคนเคยเห็นแต่ปลิงทะเลที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือปลิงดำ  หน้าตาเหมือนหนอนตัวมหึมา  เลยเข้าใจว่า  ปลิงทะเลทุกชนิดจะมีหน้าตาเป็นเช่นนั้น  แต่จริงๆ แล้วปลิงทะเลที่สวยๆหน้าตาดีก็มี  โดยเฉพาะในกลุ่มปลิงทะเลที่มีหนวดแบบกิ่งไม้  เช่น ปลิงแอปเปิ้ล ที่มีการนำมาเลี้ยงในตู้ปลาสวยงาม เช่น ปลิงหนวดกิ่งสีชมพู  ปลิงหนวดกิ่งเขียว  ปลิงส้ม  เป็นต้น

                                 
                                        ปลิงแอปเปิ้ล                               ปลิงหนวดกิ่งสีชมพู

                                  
                                         ปลิงหนวดกิ่งเขียว                            ปลิงส้ม

- ปลิงทะเลที่มีหน้าแต่แปลกๆ ที่หลายคนไม่รู้จัก  เช่น ปลิงสร้อยไข่มุก ปลิงหัวมัน เป็นต้น

                                   
                                            ปลิงสร้อยไข่มุก                         ปลิงหัวมัน

- ปลิงทะเลตัวใหญ่ๆ ก็มี บางตัวสีสันฉูดฉาด  เช่น  กลุ่มปลิงหนามใหญ่ เป็นต้น

                                  
                                 ปลิงหนามใหญ่ปลายฟ้า                    ปลิงหนามใหญ่สีน้ำตาล   

                                   
                                  ปลิงหนามใหญ่ลายขาวแดง                 ปลิงหนามใหญ่สีดำ   

ปลิงทะเลอยู่ร่วมกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ได้
    – ปลิงทะเลในกลุ่มหนวดขนนก  มักจะอาศัยเกาะอยู่บนตัวฟองน้ำทะเลหรือปะการัง  เพื่อเก็บเศษซากตะกอนที่เกาะติดกับตัวสัตว์เหล่านั้นกินเป็นอาหาร

                                   

ปลิงทะเลอาศัยอยู่บนตัวฟองน้ำครก

- มีสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่บนตัวของปลิงทะเล โดยอาศัยเศษอาหารที่ปลิงทะเลกินเหลือ  เช่น ปูจิ๋ว กุ้งจิ๋ว เป็นต้น

                                
                                       ปูจิ๋วและกุ้งจิ๋วที่อาศัยอยู่บนตัวของปลิงทะเล

ก้นปลิงทะเล…บ้านแสนสุขของปลา Carapus
    – ปลาสกุล Carapus เป็นปลาที่อาศัยออยู่ในช่องทวารของปลิงทะเลชนิด Bohadschia argus โดยบางครั้งปลาก็แอบกินอวัยวะภายในของปลิงทะเลบ้าง  แต่ปลิงทะเลก็สามารถงอกอวัยวะนั้นขึ้นมาใหม่ได้

                                                    
              ปลาสกุล Carapus อาศัยอยู่ในก้นปลิงทะเล                        หน้าตาปลาสกุล Carapus

การป้องกันตัวและอยู่รอด
    – การพ่นเส้นใยเหนียวสีขาวใส่ศัตรู  ทำให้ศัตรูเกิดความรำคาญและเลิกล้มความตั้งใจ 
- ปลิงทะเลจะใช้หลักการที่ว่า “เสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต” เป็นวิธีที่น่าทึ่ง  แต่ก็ใช้ได้ผลดี  นั่นคือคือ  การคายอวัยวะภายในออกมาให้ศัตรูมันกิน  จากนั้นปลิงทะเลก็สามารถงอกอวัยวะภายในเหล่านั้นได้ใหม่ และอีกวิธีหนึ่งคือ การแตกแยกของหนังลำตัว  คล้ายกับการถอดเสื้อให้ศัตรูของมันไป  จากนั้นก็ทอเสื้อขึ้นมาใหม่นั่นเอง

                             
                            พ่นเส้นใยเหนียวสีขาว                        พ่นเส้นใยเหนียวสีขาว
                

                             
                            ขับอวัยวะภายใน                            การแตกแยกของผนังลำตัว

การเอาตัวรอดในวัยเยาว์
    – ปลิงทะเลขณะยังเล็ก  นับว่ามีความเสี่ยงจากสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่จ้องจะกินมัน  แต่มีลูกปลิงทะเลบางชนิดที่มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองให้เหมือนกับ สัตว์ที่มีพิษ  ไว้หลอกสัตว์น้ำอื่นๆ ว่า “ฉันคือทากเปลือยที่พิษนะ  อย่ามากินฉันเด็ดขาด  เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน”
  
   
                             
             ตัวอ่อนปลิงทะเล                     ทากเปลือยที่ปลิงทะเลเลียนแบบ

ปลิงทะเล…ทางเลือกหนึ่งทางการแพทย์
    – ทางการแพทย์ได้มีการสกัดสารจากผนังลำตัวปลิงทะเล  พบว่ามีสารโฮโลท็อกซิน (Holotoxin)  ที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิด  และยังได้พัฒนาไปใช้ยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งด้วย นอกจากนี้เส้นใยสีขาวของปลิงทะเลบางชนิด  ยังมีสารโฮโลทูริน (Holothurin) ที่มีคุณสมบัติในการขัดขวางการส่งความรู้สึกของกระแสประสาท  จากคุณสมบัตินี้ได้นำมาใช้ในการบำบัดความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 

                            

ผลิตภัณฑ์ทางยาของปลิงทะเล

สัตว์เศรษฐกิจในประเทศตะวันออก
    – ปลิงทะเลนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของหลายประเทศแถบตะวันออก เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สำหรับในประเทศไทยในปี ค.ศ.1996   การค้าปลิงทะเลทั่วโลกมีปริมาณ 6,558 ตัน  คิดเป็นมูลค่า  58.5  ล้านเหรียญสหรัฐ  (Jaquemet & Conand, 1999)  สำหรับในประเทศไทยพบการทำประมงปลิงทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก มาเป็นเวลานานแล้ว  จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516-2532   พบว่า  มีการทำประมงปลิงทะเลมากที่สุดในปี  พ.ศ. 2521  ปริมาณ  226 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 2.27 ล้านบาท  เฉลี่ยปีละ 44.35 ตัน (กรมประมง, 2525, 2534)  แต่ในปัจจุบัน  การค้าขายปลิงทะเลส่วนใหญ่จะอยู่จำกัดในพื้นที่ตลาดเยาวราช  ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด 

                   
                 เรือทำประมงปลิงทะเล                        ปลิงทะเลตากแห้ง

ปลิงทะเล…ยาโป๊วชั้นยอดจากธรรมชาติ
    – ปลิงทะเลเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการสูง  มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านให้ความสนใจในการวิเคราะห์หาคุณค่าอาหารจากปลิง ทะเล พบว่า ในเนื้อของปลิงทะเลอุดมไปด้วยสารอาหารหลายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มิวโคโปรตีน (mucoprotein)” ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูกอ่อน เอ็น การบริโภคปลิงทะเลจึงสามารถบรรเทาปัญหาการเสื่อมสมรถนะของข้อ กระดูก ในผู้สูงอายุได้ 
- ปลิงทะเลมีโปรตีนใกล้เคียงกับหมึกกล้วย  ปูม้า  หอยแมลงภู่  และหอยลาย  แต่มีไขมันต่ำที่ต่ำกว่ามาก  ดังนั้น  ปลิงทะเลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ควบคุมไขมันได้เป็นอย่างดี 

                                 
      ปลิงขาว  เป็นชนิดที่นิยมนำมารับประทาน     ปลิงตากแห้งที่มีขายทั่วไปในตลาดของคนจีน

                             
                        อาหารจากปลิงทะเล                                   ซุปปลิงทะเล