AgriTech KM System Rotating Header Image

Home > บันทึกความรู้ทั่วไป > ส่วนประกอบของเรือs2040601.

ส่วนประกอบของเรือ

ความหมายของคำว่าท่าเรือ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือของ Alderton (1980) คำว่า “ท่าเรือ” หรือ “เมืองท่า” ทางภาษาอังกฤษใช้ว่า “Port” หรือ “Seaport ” หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่สำหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง (Ship/Shore interface)
คำว่า ตัวเรือ หมายถึงโครงสร้างต่าง ๆ ของเรือที่มีส่วนช่วยทำให้เรือลอยน้ำได้เรือลอยน้ำได้ เรือจะแบ่งออกเป็นส่วนหัวที่เรียก ว่า Bow หรือ Fore Part ส่วนกลางลำหรือ Midship และส่วนท้าย Stern หรือ Aft Part เรือจะแบ่งเป็น 2 ข้างเรียกว่ากาบ วิธีการมอง ให้นึกว่าตัวเราอยู่ท้ายเรือ แล้วหันหน้าไปทางหัวเรือ กาบซ้ายหรือ Port Side จะอยู่ซ้ายมือ กาบขวา หรือ Starboard Side จะอยู่ขวามือ ท้องเรือคือ Bottom จะอยู่ข้างล่างสุดของเรือ กระดูกงูหรือ Keel จะอยู่ตรงกลางลำ ปัจจุบันเทคนิคการต่อเรือสมัยใหม่ จะไม่ค่อยมี กระดูก แต่บริเวณกลางลำตัวเรือ ที่ท้องเรือวิ่งจอดท้ายเรือไปหาหัวเรือ ก็ยังเรียกว่ากระดูกงูกันอยู่ ตัวเรือจะเป็นไม้ เป็นเหล็ก เป็นอลูมิเนียม เป็นไฟเบอร์กลาสก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน ประเภทเรือ เทคนิคการ ออกแบบ และต้นทุนในการสร้าง หัวเรือมักจะทำให้เรียว ๆ หรือแหลม ๆ หรือโค้งมน ขึ้นอยู่กับว่านักออกแบบต้องการให้เรือวิ่งเร็ว หรือช้า และต้องการบรรทุกสินค้าได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าต้องการให้เรือวิ่งเร็ว หัวเรือ ตัวเรือ ก็จะออกแบบให้เพรียวน้ำ ก็จะทำให้ บรรทุกสินค้าได้น้อยลงและเรือจะโคลงเร็ว แต่ถ้าหากต้องการให้เรือบรรทุกสินค้าได้มาก ๆ ให้วิ่งช้า ๆ ตัวเรือก็จะมีรูปร่างอ้วนใหญ่และลำตัวกว้าง นอกจากนี้การออกแบบเรือยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและวัตถุประสงค์ของเจ้าของเรือ