อบรมเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรด้วย BMC

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญผู้สนใจและเกษตรอบรมเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรด้วย BMC ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร งานนี้ฟรี!!
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

UA-101020511-1