อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับนักปลูกมือใหม่และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้สำหรับคนเมือง

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับนักปลูกมือใหม่และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้สำหรับคนเมือง ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร ลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

UA-101020511-1