อบรมการวัดคุณภาพของเมล่อนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคฌตรสโคปิ

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญผู้ใจและเกษตรร่วมอบรมการวัดคุณภาพของเมล่อนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคฌตรสโคปิ ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

 

UA-101020511-1