การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยสมุนไพรไอน้ำ

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยสมุนไพรไอน้ำ งานนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ งานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารเจ้าคุณทหาร ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

UA-101020511-1