การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

Posted in เกี่ยวกับคณะ

อบรมฟรี!! ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ร่วมแชร์ประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณพรชัย ธรรมรัตน์ และ ดร.กุลชัย กุลวานิช เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

UA-101020511-1