การพักและอนุบาลลูกนกการส่งออกโรคและ พรบ.

Posted in เกี่ยวกับคณะ

งานนี้ฟรีตลอดทั้งงาน กับการเสวนาเรื่อง การพักและอนุบาลลูกนกการส่งออกโรคและ พรบ. โดยการร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกตรกับ วช. ในงานนิทรรศการวิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร ปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. รีบลงทะเบียนกันนะครับ เดี๋ยวเต็ม!!! ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

UA-101020511-1