ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจร่วมเสวนา “การทำเกษตรในเมือง”

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจร่วมเสวนา “การทำเกษตรในเมือง” ในงานนิทรรศการวิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร ปี 2561 วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561. อาคารเจ้าคุณทหาร 

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

 
UA-101020511-1