ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากวิทยากรเจ้าของร่มรื่นแลนด์สเคปและเจ้าของอยู่กับดินทร์ ณ งานนิทรรศการวิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร ปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00 น. อาคารเจ้าคุณทหาร ค่าลงทะเบียน 500 บาท ลงทะเบีนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

 

 
 
UA-101020511-1