งานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2561-2

TPL_IN

วันที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย และนักศึกษาที่สร้างชื่อให้กับสถาบันฯ โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ และคณบดีหลายท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในปีนี้ใช้ชื่องาน "4.0 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน" โดยจะนำเสนอผลงานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรก้าวไกลตามรอยศาสตร์พระราชา ดิน-ปุ๋ย แม่นยำ น้อมนำศาสตร์พระราชา พืชสวนไทยปลอดภัยและยั่งยืน Day@The Museum และการอบรมสัมมนาฟรีอีกมากมาย ติดตามได้ทางเฟสบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

TPL_IN

9 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีวางพวงมาลาท่านเจ้าคุณทหาร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. (11 กุมภาพันธ์) ณ บริเวณสวนป่าบุนนาค ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร (เจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ วร บุนนาค) ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างสถานศึกษาแห่งนี้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบํง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอก รวมถึงศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

TPL_IN

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2561 "4.0 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน"

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีการจัดการฝึกอบรมและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

การออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์ (11 ก.พ. 2561 / ห้อง C 202)

การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยสมุนไพรไอน้ำ (12 ก.พ. 2561 / ห้อง C101)

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับนักปลูกพืชมือใหม่และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้สำหรับคนเมือง (13 ก.พ. 2561)

เทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรด้วย Model Canvas (ฺBMC) (14 ก.พ. 2561 / ห้อง C 202)

การวัดคุณภาพของเมล่อนด้วยเทคนิค เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (15 ก.พ. 2561 / ห้อง C101)

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ (16 ก.พ. 2561 / ห้อง C 202)

 

โดยมีหัวข้อการเสวนา

เรื่อง ประสบการณ์ทำการเกษตรในเมือง (10 ก.พ. 2561 / ห้อง C 201/1)

นกสวยงามต้องรู้ การพัก และอนุบาลลูกนก การส่งออก โรค และพรบ. (12 ก.พ. 2561 / ห้อง C202/1)

หมายเหตุ : หัวข้ออบรมและเสวนาทุกหัวข้อไม่มีค่าลงทะเบียน ยกเว้นอบรม "การออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์" มีค่าลงทะเบียน 500 บาท

UA-101020511-1