ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lang.human.ku.ac.th/

UA-101020511-1