โครงการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.

Posted in เกี่ยวกับคณะ

 ด้วยองค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส. จึงขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2562 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pwo.co.th

UA-101020511-1