ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ แห่งแรกของไทย “SPACE INSPIRIUM”

Posted in เกี่ยวกับคณะ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สอภท. ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ แห่งแรกของไทย “SPACE INSPIRIUM” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี โดยเข้าชมได้ทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ความละเอียดดังเอกสารที่แนบ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ
UA-101020511-1