ประกาศรับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.council.ku.ac.th

เอกสารแนบ สมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

UA-101020511-1