ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 2 สถาบัน King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang และ National Taipei University of Technology

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ทุนวิจัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 2 สถาบัน King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang และ National Taipei University of Technology

โดยมีกำหนดการเริ่มทำวิจัยร่วม ในเดือนมกราคม 2562 บุคลากร/นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

      โดยส่งใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มาที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี

   หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 พ.ย. 61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ tanyaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of International Affairs (OIA)
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
1 Soi Chalongkrung1 Ladkrabang Bangkok 10520
Tel/Fax : +662 329 8140

 

taipei tech mou

Research Proposal -MOU

UA-101020511-1