ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1

Posted in เกี่ยวกับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับ 5 สาขาวิชา สามารถเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1

UA-101020511-1