ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น

Posted in เกี่ยวกับคณะ

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ที่มีปณิธานที่จะกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาของตนเอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น

UA-101020511-1