ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Posted in เกี่ยวกับคณะ

คณะการบริหารและจัดการมีความประสงค์เปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาที่มีความหลากหลายและรองรับนักศึกษาต่างคณะที่มีความต้องการศึกาาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดดิจิทัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 16 กรกฏาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะการบริหารและจัดการ ชั้น 3 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

หรือส่งมาทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UA-101020511-1