ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

Posted in เกี่ยวกับคณะ

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งได้ให้ทุนอุปการะการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน และส่งแบบฟอร์มขอทุนให้งานกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

สอบถามพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 023298000 ต่อ 7172

ฟอร์มขอทุน

 

UA-101020511-1