×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 2017_09_08_09_14_15__3530_____.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

IMAGE

อ่านประกาศได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2561_1_news1_100_2017_09_20-18-38-49_e4a18.pdf หรือ ระบบรับสมัครปริญญาตรี สจล. http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1  
Read More...
IMAGE

  สิ่งที่แนบมาด้วย  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Read More...
IMAGE

  โครงการฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
Read More...
IMAGE

ตารางจัดโครงการอบรม ใบสมัครเข้ารับการอบรม รายละเอียดการอบรมแต่ละหลักสูตร  
Read More...
IMAGE

คุณพ่ออภิชัย กรมเมือง บิดาของ ดร.อภิวรรต์ กรมเมือง สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 และตั้งบำเพ็ญกุสลสวดพระอภิธรรม ณ วัดป่าแสนอุดม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2560 พระราชทานเพลิงวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.  
Read More...

คณะรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 9 ภายในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ โทร 02 6132336 หรือ 08 88842633 รายละเอียดแนบท้าย...
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1