ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะทำการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลักเข้าตู้ Data Center ระหว่างในวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 เอกสารเพิ่มเติม  การปรับปรุงระบบเครือข่ายในสถาบันฯ
Read More...

คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีมติให้นางสาวเกสรา จิระธนานันท์ เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดแนบ ทุน จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2561
Read More...
IMAGE

- แบบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๑ - แบบเสนอชื่อ“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๑ - คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2561 รายละเอียดเพิ่ม http://www.oshthai.org  
Read More...

สถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25 ผู้ชะนเลิศจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการท่องเที่ยว จำนวน 3 วัน 2 คืน...
Read More...

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมกับ    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร      คณะเกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง  ” การขับเคลืื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ  CLMV ”   ในวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น   ...
Read More...

เงื่อนไขการสมัคร  1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท  2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น  3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://academics.trf.or.th/
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1