ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ด้วย Thomas More University of Applied Sciences ประเทศเบลเยียม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 เทอม หรือ 1 ปี เพื่อไปศึกษาทางด้าน Engineering for society, Startup Bootcamp, Project Case, Intercultural communication Law & Ethics, Coaching, Survival Dutch  นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thomasmore.be/en/exchange-programmes หมดเขตรับสมัคร online -        15 พฤษภาคม 2020 สำหรับไปเรียน Autumn semester และ 1 ปี  -        31 ตุลาคม 2020...
Read More...

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563...
Read More...

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563...
Read More...

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้ ๑. วันลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  บัดนี้การลงทะเบียนเรียนพ้นกำหนดแล้ว...
Read More...
IMAGE

โครงการจัดช่อดอกไม้เพื่อวันพิเศษ ค่าลงทะเบียน 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pYqaFAVWX4UfqSCg8 ผู้ประสานงาน : คุณชิษณุพงศ์ ป้อมงาม (โต๋) เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 7172    
Read More...
IMAGE

โครงการอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีดและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MFnay32U6zWTj5nU7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอิง โทร : 064-945-5353
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1