×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image gAh7feO+0ZzS4AAAAASUVORK5CYII=.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดผลิต     และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  หัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ...
Read More...

 เริ่มศึกษาช่วงเดือนเมษายน 2564 ดังนี้ Systems Engineering, Environmental Science and Engineering, Information, Economics & Management โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ 1.1 ยกเว้นทุกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับนักศึกษา 1.2 เงินรายได้จากการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย จำนวน 150,000 เยน/เดือน 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดำรงชีวิตเบื้องต้น 150,000 เยน...
Read More...

    สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา GPA 3.00 ขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีจิตอาสา มีตามคุณสมบัติเงื่อนไข มอบทุนสยามสไมล์ ปีการศึกษาละ 60,000 บาท  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติสามารถกรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานและเอกสารในการขอรับทุน ที่ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563...
Read More...
IMAGE

 ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563(ปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน  2563) และวันพุธที่ 10 มิถุนายน  2563 (ปิดรับสมัครวันที่ 8 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30-12.00 น. อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สจล. สามารถสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/8UujqHsk6AQdXdj59 หรือสแกน QR-Code และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดารณี สลามเต๊ะ โทร 084 - 5458778 Line ID: 5458778     
Read More...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้มอบให้คณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษาเรื่องทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือ COVID-19
Read More...

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษา2ชั้นปีสุดท้ายผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดตามประกาศแจ้งแทนนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.amchamthailand.com/
Read More...

ด้วย Thomas More University of Applied Sciences ประเทศเบลเยียม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 เทอม หรือ 1 ปี เพื่อไปศึกษาทางด้าน Engineering for society, Startup Bootcamp, Project Case, Intercultural communication Law & Ethics, Coaching, Survival Dutch  นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thomasmore.be/en/exchange-programmes หมดเขตรับสมัคร online -        15 พฤษภาคม 2020 สำหรับไปเรียน Autumn semester และ 1 ปี  -        31 ตุลาคม 2020...
Read More...

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563...
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1