ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

IMAGE

วารสาร “การเงินธนาคาร”จัดงาน "มหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 1 MONEY EXPO YEAR-END 2017ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมการเงิน 4.0 Financial Innovation 4.0” เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรโดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทประกันชีวิตประกันภัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มานำเสนอบริการทางการเงินการลงทุนอย่างครบวงจร  อาทิ สินเชื่อบ้าน...
Read More...
IMAGE

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ขอเชิญผู้บุคลากรภาครัฐ / เอกชนและผู้สนใจทั่วไปอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สุ่ความสำเร็จในการพัฒนางาน 4.0 รายละเอียดเพิ่มเติม http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=936
Read More...
IMAGE

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปขององค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการองค์กรและธุรกิจเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธินและทีมงานวิทยากรมืออาชีพระดับชาติ เอกสารเพิ่ม http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=962
Read More...
IMAGE

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมภาษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป อันได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ สนใจสมัครได้ที่ คุณเจตน์ และคุณปนัดดา สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100...
Read More...
IMAGE

เชิญชวนน้องๆ อายุ 15 - 21 ปี เข้าร่วมโครงการMOS Olympic Thailand Competition2018 ที่16 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพัน 2561 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง www.arit.co.th หรือ www.aritedu.com/olympic2018 เอกสารแนบ MOS Olympic Thailand Competition2018 ที่16
Read More...
IMAGE

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เชิญบุคลากร สจล. เข้าเยี่ยมชม SDN Campus Network และ Container Data Center ช่วงเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สอบถามรายละเอียด คุณสมชาย  ดีมาก โทร 6114, 081-8412416  
Read More...

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทโควตาโรงเรียน ประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทโควตาโรงเรียน ประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561  
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1