ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลาการเจ้าหน้าที่สัตวบาล สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ สพ.ญ.รวิวรรณ อิ่มเอิบสิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-26962834 เอกสารเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สัตวบาลของสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์การแพทย์ทหาร
Read More...

แนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  อ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ ศธ0524290778
Read More...
IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจและเกษตรอบรมเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรด้วย BMC ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร งานนี้ฟรี!! ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23
Read More...
IMAGE

ขอเชิญผู้ใจและเกษตรร่วมอบรมการวัดคุณภาพของเมล่อนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคฌตรสโคปิ ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23  
Read More...
IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับนักปลูกมือใหม่และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้สำหรับคนเมือง ในงานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร ลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23
Read More...
IMAGE

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: เสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมิลผล ในวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิทย์11) กรุงเทพฯ รายระเอียดเพิ่มเติม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
Read More...
IMAGE

ผู้ประสานงาน คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร 02 295 3171 ต่อ 109 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php    
Read More...
IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยสมุนไพรไอน้ำ งานนี้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ งานสัปดาห์วิชาการเกษตรเจ้าคุณทหาร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาคารเจ้าคุณทหาร ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/tVFnCd7mpdheALs23
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1