ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


มูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา ทางด้านกีฏวิทยา แลละการจัดการศัตรูพืช ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน นักศึกษาที่สนใจขอทุน ให้ส่งใบขอรับทุนกลับไปยังเลขานุการมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทยภาในวันที่ 20 สิงหาคม 2561   สอบถามพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 023298000 ต่อ 7172สอบถามรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม ทุนช่วยเหลือการศึกษา...
Read More...

สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดอบรมอบรมหัวข้อ Publish & Flourish! Find, read and publish in high impact journals.โดย Dr. SEE Diu Seng วิทยากรของบริษัท Clarivate Analytics ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สจล.        *สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง : โทร. 7436 คุณสุปราณี, คุณดาราวรรณ      ...
Read More...

คณะการบริหารและจัดการมีความประสงค์เปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาที่มีความหลากหลายและรองรับนักศึกษาต่างคณะที่มีความต้องการศึกาาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดดิจิทัล เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 16 กรกฏาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง...
Read More...

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งได้ให้ทุนอุปการะการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน และส่งแบบฟอร์มขอทุนให้งานกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สอบถามพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 023298000 ต่อ 7172 ฟอร์มขอทุน  
Read More...

บริษัท คลาส รีเจียนัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซีย จำกัด เปิดโปรแกรมการฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน จนถึง 6 เดือน ผู้ที่สนใจส่งจดหมายการสมัครพร้อมพร้อมประวัติ และรูปถ่ายปัจจุบัน ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561 เอกสารแนบท้าย รับสมัครนศฝึกงานกับบริษัท
Read More...

กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
Read More...

รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02–356-9999 ต่อ 8890 และ 8846 หรือ 02-6187781-4 , 086-3419978...
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1