ความหมายตราสัญลักษณ์และตัวนำโชค

ความหมายตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36

มือ : มือสี่มือที่ต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมแสดงความหมายถึง การร่วมแรงร่วมใจผสานสายใยสามัคคี และตึกเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดอกบุนนาค : ดอกบุนนาคเป็นดอกไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือท่านเจ้าคุณทหาร บิดาของท่านเลี่ยมและสามีคือคุณหลวงพรตพิทยพยัตที่ได้บริจาคที่ดิน 1,500 ไร่ให้เป็นสถานศึกษาตามเจตจำนงของบิดา

4.0 : หมายถึง ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ และ เกษตร 4.0

สี เขียว ขาว เหลือง ส้ม : สีเขียว ขาว เหลือง คือ สีประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสีส้มคือสีประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความหมายตัวนำโชค

ประจำงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คือ “น้องบุนนาค”
ความหมาย

 


Print   Email